CONTACT : 0172 - 611 500

Automatisering financiële processen

Zuid-Hollands-Landschap-1
B-ITPRICE
Expert

Hoe kunnen we onze financiële processen het best automatiseren? Met deze vraag ging B-ITprice.com aan de slag. Deze klant was al in een vergevorderd stadium met een potentiële leverancier. De processen bleken echter nog te onduidelijk om een goede inschatting te kunnen maken van de eisen waaraan de applicatie moest voldoen. Terug naar de tekentafel dus. 

Samen met de klant werden zijn processen kritisch en gedetailleerd bekeken. Met gedegen procesomschrijvingen gingen de consultants van B-ITprice.com de markt op om passende leveranciers te benaderen. We selecteerden drie leveranciers, die allemaal een gedetailleerde en functionele demonstratie gaven. Op basis hiervan kon de klant een gedegen keuze maken. Na deze offerte- en demonstratieronde selecteerden we twee finale aanbieders. Met beide aanbieders startten we de laatste offerteronde. Via een constructieve eindonderhandeling kwamen we tot een volledig uitgekristalliseerd investeringsoverzicht. 

Open, eerlijk en professioneel selectieproces

De klant wist precies waarop de beslissing was genomen en had het volste vertrouwen in de implementatie. Dankzij de regie van onze consultant ervoer de leverancier een open, eerlijk en professioneel selectietraject. De leverancier werd uitgedaagd om alles uit de kast te halen om dit project te winnen. Inmiddels draait onze klant alweer jaren naar volle tevredenheid met de gekozen financiële applicatie. Met als resultaten: een flinke kostenbesparingen en efficiencyslag. 

Wilt u ook uw financiële processen automatiseren?

PLAATS EEN GRATIS AANVRAAG

 Of

VRAAG ONZE GRATIS TIPS AAN
Screen Shot 2018-07-25 at 10.55.03